PF 2021

Příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v Novém roce Vám přeje


Precise Acoustics

Akustika

Vítejte na webových stránkách s nabídkou akustiky od firmy Precise Acoustics. Akustika je vynikající příležitost a skvělá investice. Objevte novou dimenzi pro osobní růst, kvalitní bydlení a rozvoj podnikání. Zaměřte se na zvuk či na hluk a posuňte hranice svých možností.

Zvuk

První část nabídky akustiky je zaměřena na zvuk. Dopřejte si špičkový zvuk a více výjimečných zážitků a emocí. Zvolte si nejlepší řešení na odstranění zkreslení zvuku, dosažení maximální dynamiky zvuku a vytvoření příjemného prostředí pro kulturní, vzdělávací a osobní účely.

Hluk

Druhá část nabídky akustiky je zaměřena na hluk. Zajistěte si ty nejlepší podmínky pro podnikání, zdraví a spokojený život. Požadujte nejnovější postupy k odstranění hluku, dosažení minimální úrovně rušení a vytvoření klidného prostředí pro tvůrčí práci i odpočinek.

Postupy

Akustika je o lidech, kteří jí vytvářejí. Je o myšlenkách, materiálech a konstrukcích. Je o hledání cesty, o práci a zkušenostech z malých i velkých projektů. Využijte naše zkušenosti s měřením, analýzou dat, prováděním výpočtů a řešením konkrétních úkolů a situací.

Vize

Na začátku mojí cesty byl zájem o kvalitní poslech hudby. Otázky, jak vzniká zvuk, jak se šíří v prostoru a jak ho vnímá člověk, mě zajímaly natolik, že jsem se jim věnoval jak v rámci studia na vysoké škole, tak i po celou svoji odbornou praxi - ať už to bylo v rámci státní správy nebo v podnikání. Akustika je obor budoucnosti.


František Tuček