Odkaz

Akustika je jedním z nejstarších oborů fyziky vůbec. První zmínky o akustice se objevují v souvislosti se studiem divadla a hudby v období starověkého Řecka. Akustika se zabývá vznikem zvuku, šířením zvuku v prostoru a působením zvuku na člověka. Hluk je jen určitá specifická forma zvuku.

Prostor

Uvažujte o vlastním prostoru pro život, kde budete mít možnost bydlet, přemýšlet a odpočívat. Vytvořte si vlastní akusticky příjemný prostor, kde se budete cítit skvěle. Zvuk má na existenci člověka zásadní vliv, ať už se to týká orientace v prostoru a čase nebo způsobu chování.

Život

Pro člověka jsou velice důležité přirozené zvuky. Jsou to zvuky zvířat, trávy, obilí, stromů, řek, deště a větru. Je to mluvené slovo, emoce a hudba. Bohužel tyto zvuky jsou ve velkých městech a v okolí silnic a železnic stále více vytlačovány hlukem. Stanovte si správné hodnoty a cíle.

Hodnoty

Každý den přijímáme ze svého okolí 50% všech informací sluchem. Prostřednictvím zvuků si udržujeme důležité sociální vztahy a vazby. Zvuky ovlivňují i to, jak přemýšlíme, jak se rozhodujeme a jak se cítíme fyzicky i psychicky. Rozvíjejte svůj vlastní a jedinečný potenciál.